Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής της παραγγελίας σας εντός 14 ημερών, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία. Αυτή η «περίοδος χάριτος» λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων (ή της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.
Σε αυτό το πλαίσιο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία φυσικής παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν, εντός της συσκευασίας πώλησής τους και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας. Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο του φυσικού καταστήματος ΨΥΛΛΑΣ δεν καλύπτονται από το κατάστημα και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη.

Επισημαίνεται ότι κατά την επιστροφή του προϊόντος η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί επικοινωνία στο τηλέφωνο 2742035333. Εφόσον επιστρέψετε το προϊόν και προβείτε σε επικοινωνία με το κατάστημα τότε θα σας επιστραφεί το τυχόν καταβαλλόμενο από εσάς χρηματικό ποσό μέσω του λογαριασμού τραπέζης μέσω του οποίου πραγματοποιήσατε την πληρωμή ή σε περίπτωση αντικαταβολής μέσω του λογαριασμού που θα μας υποδείξετε.

Εφόσον επιλέξετε να αλλάξετε το προϊόν, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ανωτέρω όροι, τότε καταβάλλεται, από όποιο συναλλασσόμενο μέρος προκύψει, η διαφορά της τιμής του αρχικού προϊόντος σε σχέση με την τιμή του προϊόντος που πήρατε ως αλλαγή. 

Επιστροφές ή αλλαγές που δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρία μας.

-Πριν την αποστολή θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς στο 2742035333 ή στέλνοντας email στο info@psillas.gr

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως η αρχική πληρωμή. Σε περίπτωση αντικαταβολής θα πρέπει να μας δώσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) ελληνικής τράπεζας.

Τα μεταφορικά έξοδα της επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.

Διέυθυνση Επιστροφών

Όλες οι παραπάνω επιστροφές (εκτός αυτές των service) πρέπει να αποστέλονται στο φυσικό μας κατάστημα στην διεύθυνση: 
Άγιος Ιωάννης Βέλο Κορινθίας, ΤΚ20002.

Επιστροφή λόγω επίκλησης ελαττώματος 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν που αγοράσατε γιατί θεωρείτε ότι έχει ελάττωμα, τηλεφωνήστε μας στο 2742035333 ή στείλτε μας email στο info@psillas.gr προκειμένου να γνωστοποιήσετε την περίπτωσή σας και να λάβετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες κατευθύνσεις και πληροφορίες.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από εσάς, το κατάστημά μας επιφυλάσσεται ρητά για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.