Η ιστοσελίδα psillas.gr  είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του φυσικού καταστήματος ΨΥΛΛΑΣ που έχει έδρα στο Βέλο Κορινθίας, Α.Φ.Μ.: 124212682, Δ.Ο.Υ Κορίνθου και τηλέφωνο επικοινωνίας 2742035333.

Οι παρακάτω όροι χρήσης καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο κάθε πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος psillas.gr και όχι μέσω άλλων καναλιών πώλησης του καταστήματος. Κάθε χρήστης που αγοράζει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης. Το κατάστημα έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή τους όρους χρήσης.

Πληροφορίες προϊόντων

Το κατάστημα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό eshop και δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της επιχείρησης όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το κατάστημα επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουν την πληροφορία της διαθεσιμότητας, αλλά το κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια της διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που το επιλεγμένο προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, το κατάστημα αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο που κατέβαλε ο πελάτης σε περίπτωση μη σωστής ακρίβειας της διαθεσιμότητας, εφόσον το επιθυμεί και ο πελάτης.

Στο πλαίσιο καλής πίστης, το κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν διαφορές στα χρώματα των εικονιζόμενων προϊόντων, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβειά τους. Τα χρώματα μπορεί να επηρεαστούν από την τεχνολογία κάθε υπολογιστή, οθόνης ή browser που χρησιμοποιείται από κάθε χρήστη. Επίσης  οι τιμές των προϊόντων μπορεί είτε εκ παραδρομής  είτε λόγω τεχνικού θέματος, είτε λόγω τυπογραφικού λάθους να αναγράφουν λανθασμένη ή μηδενική τιμή. Σε αυτή την περίπτωση το κατάστημα αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον πελάτη και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο που κατέβαλε ο πελάτης σε περίπτωση μη σωστής ακρίβειας της τιμής.

Το κατάστημα δεν ευθύνεται ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα των δημοσιευμένων πληροφοριών στο blog της σελίδας psillas.gr ή τυχόν απόψεων και αξιολογήσεων.

Το κατάστημα δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία ή καθυστερημένης παροχής του προϊόντος ή υπηρεσιών υποστήριξης.

Τιμολογιακή πολιτική

Οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβάνουν πάντα ΦΠΑ. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές του φυσικού καταστήματος. Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράστηκαν από το φυσικό κατάστημα και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή το αντίστροφο.

Για να ισχύσουν οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά με παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, τότε θα πρέπει η παραγγελία και η πληρωμή να έχουν ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.

Ευθύνη του χρήστη

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ’ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και το προεδρικό διάταγμα 131/2003 από την Οδηγία 2000/31 EC για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ το κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Το κατάστημα δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία:
όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, μήνυμα κλπ στις φόρμες επικοινωνίας, την φόρμα παραγγελίας ή την φόρμα εγγραφής του χρήστη.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το κατάστημα έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του καταστήματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τελικοί όροι-Συνολική συμφωνία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης (και τροποποιήσεις) του ηλεκτρονικού καταστήματος www.psillas.gr, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες (βλέπε Ν. 2251/1994 και 131/2003 από την Οδηγία 2000/31 EC ). Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του καταστήματος και του χρήστη της σελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.psillas.gr θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.

Τέλος, οι πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορούν να κάνουν καταγγελία σε περίπτωση διαφορών ή παραβίασης των όρων από την επιχείρησή μας σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη εδώ.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του καταστήματος και συνεπώς το κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Το κατάστημα δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Το κατάστημα  παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι το κατάστημα εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης και επιστροφής της παραγγελίας σας εντός 14 ημερών, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία. Αυτή η «περίοδος χάριτος» λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων (ή της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.
Σε αυτό το πλαίσιο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία φυσικής παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν, εντός της συσκευασίας πώλησής τους και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας. Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο του φυσικού καταστήματος ΨΥΛΛΑΣ δεν καλύπτονται από το κατάστημα και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη.
Επισημαίνεται ότι κατά την επιστροφή του προϊόντος η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί επικοινωνία στο τηλέφωνο 2742035333. Εφόσον επιστρέψετε το προϊόν και προβείτε σε επικοινωνία με το κατάστημα τότε θα σας επιστραφεί το τυχόν καταβαλλόμενο από εσάς χρηματικό ποσό μέσω του λογαριασμού τραπέζης μέσω του οποίου πραγματοποιήσατε την πληρωμή ή σε περίπτωση αντικαταβολής μέσω του λογαριασμού που θα μας υποδείξετε.

Εφόσον επιλέξετε να αλλάξετε το προϊόν, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ανωτέρω όροι, τότε καταβάλλεται, από όποιο συναλλασσόμενο μέρος προκύψει, η διαφορά της τιμής του αρχικού προϊόντος σε σχέση με την τιμή του προϊόντος που πήρατε ως αλλαγή. 

Επιστροφές ή αλλαγές που δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους δεν γίνονται αποδεκτές από την εταιρία μας.

-Πριν την αποστολή θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς στο 2742035333 ή στέλνοντας email στο returns@psillas.gr

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως η αρχική πληρωμή. Σε περίπτωση αντικαταβολής θα πρέπει να μας δώσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) ελληνικής τράπεζας.

Τα μεταφορικά έξοδα της επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.